Vepor om Uppsala domkyrka

En omfattande renovering av krönen på båda domkyrkotornen pågår och området kring domkyrkan har blivit en byggarbetsplats. Ytorna på staketen runt Domkyrkoplan har nu fyllts med bilder och historiska fakta om platsen runt kyrkan. Där finns även information att läsa om den pågående renoveringen och vilka fynd som gjordes vid den arkeologiska utgrävningen.

Bild på vepa med information om arkeologisk undersökning.
Bild på vepa med information om restaureringen av domkyrkans tornkrön.
Bild med domkyrkan i bakgrunden, lyftkran och byggställningar. I förgrunden vepor med historiska texter om platsen.

Brizzo har stått för grafisk formgivning och original. De historiska texterna är skrivna av Upplandsmuséet.

Uppdragsgivare: Svenska kyrkan Uppsala