Dags för kyrkoval 19 sept 2021

Mycket ska kommuniceras inför ett kyrkoval och Brizzo har anlitats för grafisk produktion av såväl digitalt som tryckt material. Exempel på enheter som tagits fram är mallar för sociala medier, röstkort med tillhörande folder och kuvert, tillgänglighetsanpassat material och grafiska element på flera språk. Kampanjen drivs både externt och internt inom Svenska kyrkan i hela landet.

Uppdragsgivare: New Normal

Tablettask Kyrkoval 2021
Kyrkoval på finska
Framsida av folder som visar äldre människor som spelar boule utomhus.