Läromedel från UNDP

Uppslag från boken med rubriken Paradigmskiftet.

Brizzo fick uppdraget att formge ett läromedel som ges ut av FNs utvecklingsprogram, UNDP. Blir världen bättre beskriver hur världen har utvecklats de senaste årtiondena på ett inspirerande och pedagogiskt vis. Boken är ett komplement till den digitala interaktiva plattformen med samma namn. Den grafiska profilen för materialet är skapad av 14 Islands. I början av 2024 distribueras boken till lärare och elever över hela landet.

En digital version av boken finns att ladda ner här.

Uppdragsgivare: UNDP Nordic Representation Office

Uppslag från boken med rubriken Education.
Uppslag ur boken som visar en berättelse från Kenya.
Uppslag från boken med rubrik Framtiden kräver handling.