Handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Varje år drabbas alldeles för många patienter av vårdskador. För att stärka och samordna arbetet med patientsäkerhet har Socialstyrelsen tagit fram en nationell handlingsplan som vänder sig till kommuner och regioner. 

Brizzo har hjälpt Södra tornet kommunikation med formgivning av den nationella planen och även med en kortversion. Uppslagen som visas är hämtade från kortversionen.

Uppdragsgivare: Södra tornet kommunikation