Bokprojekt om renovering

De översta krönen på Uppsala domkyrkas tornspiror håller på att renoveras och Brizzo har fått uppdraget att formge en bok som dokumenterar arbetet. Bokprojektet har startat hösten 2019 och avslutas när renoveringen är avslutad, om cirka fyra år.

Boken kommer att innehålla många tekniska rapporter, rikt illustrerade med grafer och utsnitt från gamla ritningar och anteckningar. Bilden nedan föreställer noteringar som gäller den översta skarven.

Uppdragsgivare: Svenska kyrkan Uppsala pastorat