Företagens historia

Det företag som vill bygga ett starkt varumärke behöver titta i backspegeln. Företagens historia hjälper företag att berätta sin historia och att arkivera den på ett säkert sätt.
Brizzo har hjälp dem med marknadsföringsmaterial.
Uppdragsgivare: Företagens historia

Stortavlor och programblad för Solna dagen. Brizzo slutförde korrektur och tryckoriginal. Design: Petra Emtestam / Buki design.
Uppdragsgivare: Solna stad