Skylt till Danmarks kyrka

Danmarks kyrka har genomgått en renovering och i samband med den fick nischerna i vapenhuset ny inredning. Brizzo fick äran att formge en skylt till denna vackra plats. Texten berättar Danmarks kyrkas historia genom sju sekler.

Uppdragsgivare: Svenska kyrkan, Danmark-Funbo församling