Historiska skyltar

Formgivning och uppdatering av historiska tavlor för Stockholms stad, gatu- och fastighetskontoret. Den senaste uppdateringen gjorde Brizzo i samband med renoveringen av Nationalmuseum. Tavlorna beskriver kulturhistoriskt intressanta offentliga platser i Stockholm. Läs mer om tavlorna här.

Uppdragsgivare: Stockholm stad