Skyltar i Uppsala domkyrka

Sankt Lars, Sankt Erik och Sankt Olof i Uppsala domkyrka har fått nya namnskyltar. Brizzo har sett över informationsskyltarna i katedralen och gett dem ett enhetligt utseende.

Uppdragsgivare: Svenska kyrkan Uppsala