Läromedel Sanoma utbildning

Formgivning av färdighetsprov i spanska för årskurserna 7, 8 och 9. Förutom prov på färdigheterna: tala, skriva, läsa och höra, omfattar produktionen även betygs- och bedömningsmatriser, lärarhandledning, hörmanus, kamratbedömning och facit. Brizzo ansvarar för formgivning, korrektur och original samt bildredaktion. Varje årskurs omfattar cirka 100 sidor.

Uppdragsgivare: Sanoma utbildning