Grafisk profil Fritid för alla

Nätverket Fritid för alla består av representanter från ideella föreningar och organisationer som erbjuder aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Brizzo har tagit fram en ny grafisk profil för nätverket. I uppdraget ingick att skapa fem ikoner för olika kategorier av aktiviteter. Till hösten 2015 kommer hemsidan att uppdateras enligt den nya profilen och en ny aktivitetskatalog.

Uppdragsgivare: Fyrisgården