CD-omslag för gitarristen Leandro Riva. En fantastiskt musiker från Argentina, verksam för närvarande i Hannover.
Uppdragsgivare: Leandro Riva

CD-omslag för musik av Yamandu Pontvik. Esperanza azul är en sångsamling av nykomponerade svenska psalmer inspirerade av rytmer och melodier från Latinamerika.
Uppdragsgivare: Yamandu Music