Fritid för alla

Nätverket Fritid för alla består av representanter från ideella föreningar och organisationer som erbjuder aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Brizzo har tagit fram en ny grafisk profil för nätverket. I uppdraget ingick att skapa fem ikoner för olika kategorier av aktiviteter. Till hösten 2015 kommer hemsidan att uppdateras enligt den nya profilen och en ny aktivitetskatalog.
Uppdragsgivare: Fyrisgården

Meningsskaparna logotypMeningsskaparna bygger meningsfulla varumärken på ett enkelt och lustfyllt sätt. De hjälper företag och organisationer att uttrycka sin personlighet samtidigt som de bryr sig om sina medmänniskor och vår miljö. Brizzo har skapat logotyp och grafisk profil.
Uppdragsgivare: Meningsskaparna