Frilanskontrakt på halvtid t.o.m. maj 2012. Kunder som ingår i uppdraget är bl.a: Björklinge Energi, Landstinget i Uppsala län, Länsförsäkringar, Moelven Skog och Sika.
Uppdragsgivare: NPP Reklambyrå Uppsala

Frilanskontrakt på halvtid t.o.m. december 2011. Kunder som ingår i uppdraget är bl.a: Landstinget i Uppsala län, Länsförsäkringar, Moelven Skog och Uppsala kommun.
Uppdragsgivare: WJOS Reklambyrå