UHR två rapporter

Två rapporter för den nya myndigheten Universitets- och högskolerådet (UHR). Detta är de första trycksakerna som producerats enligt UHRs nya grafiska profil och Brizzo fick förtroendet att genomföra uppdraget.
Uppdragsgivare: Matador kommunikation

SU profilfolder.

Löpande frilansuppdrag för Matador Kommunikation. Kunder som ingår är främst Stockholms universitet och Universitets- och högskolerådet. Exemplet ovan visar
insidan av en profilfolder för Stockholms universitet, där de olika symbolerna i universitetets logotyp presenteras.
Uppdragsgivare: Matador kommunikation