UHR två rapporter

Två rapporter för den nya myndigheten Universitets- och högskolerådet (UHR). Detta är de första trycksakerna som producerats enligt UHRs nya grafiska profil och Brizzo fick förtroendet att genomföra uppdraget.
Uppdragsgivare: Matador kommunikation