SU profilfolder.

Löpande frilansuppdrag för Matador Kommunikation. Kunder som ingår är främst Stockholms universitet och Universitets- och högskolerådet. Exemplet ovan visar
insidan av en profilfolder för Stockholms universitet, där de olika symbolerna i universitetets logotyp presenteras.
Uppdragsgivare: Matador kommunikation