Brizzo har fått uppdraget att formge färdighetsprov i franska och spanska för Sanoma utbildning. Det nya betygssystemet i grundskolan har skapat ett behov av uppdaterade bedömningsunderlag för lärarna. Uppdraget startade med bilder för att marknadsföra materialet. Proven kommer att produceras under 2013 och publiceras som digitalt material inför höstterminen samma år.
Uppdragsgivare: Sanoma utbildning